Verkkopalvelumme on uudistunut: sanomapro.fi
Takaisin

Uuden opetussuunnitelman tieto- ja viestintätekniikkavaatimukset eivät saa jäädä sanahelinäksi

Peruskoulujen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. Ensimmäistä kertaa opetussuunnitelma asettaa selviä tavoitteita sille, kuinka tieto- ja viestintätekniikkaa on hyödynnettävä opetuksessa.

Uudessa opetussuunnitelmassa tieto- ja viestintätekniikan käyttö on tarkoitus tuoda oppilaiden arkeen myös koulussa. Tavoitteena on tehdä tieto- ja viestintätekniikan taidoista kansalaistaitoja, joita harjoitellaan jo alakoulusta lähtien. Tulevaisuudessa tietotekniikan hyödyntämisen pitäisi olla yhtä helppoa kuin kynän ja paperin käyttö.

Tieto- ja viestintätekniikka osaksi kaikkia oppiaineita

Isoin muutos uudessa opetussuunnitelmassa on se, että erillisen oppiaineen sijasta tieto- ja viestintätekniikka on integroitu jokaiseen oppiaineeseen. Ensimmäisestä vuosiluokasta lähtien kaikkiin oppiaineisiin on määritelty laaja-alaiset tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tavoitteet sekä ohjeistukset, kuinka tieto- ja viestintätekniikkaa pitäisi kussakin oppiaineessa käyttää.

Esimerkiksi ympäristöopissa oppilaan täytyy osata tallentaa oppimisprosessiaan digitaalisesti, matematiikassa oppilaiden kuuluu oppia ohjelmoimaan ja äidinkielessä kaunokirjoitus on korvattu näppäintaidoilla. Tieto- ja viestintätekniikka otetaan myös oppilaan arkiseksi välineeksi sellaisissakin tilanteissa, joissa se ei muuta itse sisältöä. Sisällöllisestihän ei ole eroa, kirjoitetaanko saksan essee vihkoon vain tekstinkäsittelyohjelman tiedostoon. Jatkossa essee kuitenkin kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, jolloin oppilas oppii samalla käyttämään itse ohjelmaa.

Tavoitteet kuulostavat konkreettisilta ja nykyaikaisilta. Tavoitteet ovat kuitenkin yksi asia ja todellisuus toinen. Viime keväänä toteuttamamme opettajatutkimus osoitti, että yli puolella (52 %) peruskoulujen ja lukioiden opettajista on huonot tai vain kohtalaiset valmiudet uuden opetussuunnitelman tvt-vaatimuksiin.

Digitaaliset oppimateriaalit avuksi tvt-vaatimusten täyttämisessä

Auttaaksemme kouluja ja opettajia vastaamaan uusiin tieto- ja viestintätekniikan tavoitteisiin, ilmoitimme viime viikolla, että kaikki uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiset uudet oppimateriaalimme tulevat tarjolle myös täysin digitaalisina vaihtoehtoina.
Digisisältöjen tueksi tarjoamme opettajan ja oppilaiden käyttöön digitaalisen oppimisympäristön työkaluineen.  Sanoma Pro Oppimisympäristön työkaluja ovat muun muassa oppimishistorian kertyminen, keskustelut, palautuskansiot ja arvioinnin työkalut. Opettaja ja oppilas saavat näiden avulla täyden hyödyn digitaalisista sisällöistä. Uusien työtapojen käyttöön ottaminen on myös helpompaa, kun kaikki tarvittava löytyy samasta paikasta.

Digitaalisuus mahdollistaa jatkossa entistä monipuolisemman oppimisen. Sanoma Pron digitaalisten oppimateriaalien ja oppimisympäristön kautta opettaja voi luoda oppilaille yksilöllisiä oppimispolkuja ja luoda opetuskokonaisuuksia, jotka vastaavat opetussuunnitelman ilmiökeskeiseen oppimiseen liittyviin tavoitteisiin.

Oppimisympäristöön voi esimerkiksi rakentaa oppiainerajat ylittäviä ilmiöpohjaisia sisältökokonaisuuksia, jotka ovat aiemmin helposti jääneet vain opetussuunnitelmien tyhjiksi tavoitteiksi. Opettaja voi koota vaikkapa hiilenkierron opettamista varten sisältökokonaisuuden, joka sisältää fysiikan oppimateriaaleista palamisenergian laskemisen, biologian osalta aihetta käsitellään fotosynteesin kautta, kemiassa aiheeksi voi nostaa järvien happamoitumisen ja lisäksi samaan pakettiin voi lisätä sanastoa ja harjoituksia. Opettajan ja oppilaan yhteiseen työtilaan voidaan tuoda monimuotoisesti erilaisia sisältöjä videoista kokeisiin ja oppilas oppii tätä kautta hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa systemaattisesti ja ohjatusti.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työkalut uuden opetussuunnitelman tvt-vaatimuksien täyttämiseksi ovat jo olemassa ja koulujen käytettävissä. Haluamme auttaa kouluja ottamaan uudet työtavat ja sisällöt käyttöön, jotta koulujen digitalisoitumista koskevat vaatimukset eivät jää vain sanahelinäksi.