Verkkopalvelumme uudistuu
Uusi verkkopalvelumme julkaistaan 7.8.2017.
Lue lisää
Takaisin

Mitä tarkoittaa käänteinen tekemällä oppiminen?

Sulje silmäsi ja muodosta mielikuva oppitunnista. Saatat nähdä opettajan luokan edessä jakamassa tietoa oppilaille. Oppilaat tekevät muistiinpanoja vastailevat kysymyksiin. Lopuksi opettaja antaa heille kotitehtäviä.

Käänteinen oppiminen tuo muutoksen edellä kuvattuun rakenteeseen. Mutkat suoristettuna se tarkoittaa, että oppilaat ja opiskelijat omaksuvat johonkin opetettavaan aiheeseen liittyvän teoriasisällön omalla ajallaan, vaikkapa katsomalla siitä kertovan videon. Tehtäviä tehdään luokkahuoneessa. Luennoinnin sijaan opettaja voi kierrellä luokassa ja panostaa henkilökohtaiseen opettamiseen.

Tekemällä oppiminen puolestaan viittaa oppilaan aktiiviseen rooliin oppimisprosessissa. Tekemällä oppiminen liitetään usein sata vuotta sitten eläneeseen amerikkalaiseen pragmatistifilosofi John Deweyyn.

Miltä kuulostaisi käänteinen tekemällä oppiminen?

Esittelin Sanoma Pron uutta pelillistä oppimismaailmaa Bingeliä Educa 2016 -messuilla. Sain todeta, että sitä käytetään käänteisen oppimisen välineenä. Opettajat antavat oppilailleen Bingel-tehtäviä täysin uusista aihepiireistä ennen kuin niitä on käsitelty tunnilla. Tehtävien ohessa on usein vihjeitä, jotka auttavat oppilasta eteenpäin. Nämä vihjeet ovat pieniä paloja koko teoriasisällöstä.

bingel_educa2016[1]
Bingelin pilottikäyttäjistä löytyy opettajia, jotka käyttävät sitä käänteisen oppimisen välineenä. He antavat oppilaille kotitehtäviä aiheista, joita ei vielä olla tunnilla käsitelty.
Bingelin käyttämistä tällä tavalla voikin kutsua käänteiseksi tekemällä oppimiseksi. Oppilaat käärivät hihat ja ryhtyvät toimeen ennen kuin kyseistä aihetta koskeva tieto on kovin jäsentynyttä. Yrityksen ja erehdyksen kautta heille muodostuu kuva käsiteltävästä aiheesta, ja he saapuvat kouluun paremmin valmistautuneina, mahdollisesti mukanaan jopa muutamia hyviä kysymyksiä.

Käänteinen tekemällä oppiminen valmistaa myös nykypäivän ammatilliseen elämään: työtehtävissä joutuu monesti ottamaan haltuun täysin uusia asioita, vaikkapa uuden ohjelmiston, käärimällä hihat ja ryhtymällä toimeen.

Tutustu lisää Bingeliin: nyt.sanomapro.fi/sarja/bingel >

 

Teksti: Santtu Toivonen, kehityspäällikkö, Sanoma Pro

Kirjoitus ilmestyi ensin Santtu Toivosen blogissa.