Verkkopalvelumme on uudistunut: sanomapro.fi
Takaisin

Lisätty todellisuus on matkalla kouluihin

Lisätty todellisuus eli AR (englanninkielisistä sanoista Augmented Reality) on yksi aikamme kuumimmista teknologiatrendeistä.

Se tekee tuloaan myös opetukseen, kuten tässäkin blogissa on aiemmin kirjoitettu.

Hypemittarien ylikuumentumisen uhallakin haluan naittaa AR:n erään toisen trendikkään akronyymin, nimittäin BYOD:n, kanssa. BYOD-termi tulee myös englannista, sanoista Bring Your Own Device.

Oppimisen kontekstissa BYOD:lla tarkoitetaan sitä, että oppilaat tai opiskelijat tuovat (”bring”) kouluun omia laitteitaan ja hyödyntävät niitä oppimistilanteissa. Tyypillisesti kouluun mukana kannettavat laitteet ovat älypuhelimia. Niillä oppilas voi kuluttaa valmista oppimateriaalia ja tuottaa sitä itse. Puhelimesta löytyy vaikkapa kamera ja mikrofoni, joiden avulla on helppo luoda monenlaista sisältöä. Älypuhelimet ovat henkilökohtaisia ja kiinni mobiiliverkossa, joka on Suomessa yleensä toimintavarma. Niiden käyttö on luontevaa ja vaivatonta.

Lisätty todellisuus tuo uuden mielenkiintoisen mahdollisuuden omien laitteiden hyödyntämiseen. Sillä voidaan nimittäin herättää painetut oppimateriaalit henkiin ihan uudella tavalla. Sanoma Pro lanseerasi Educa 2017 -messuilla Arttu-sovelluksen, joka tekee juuri tätä.

BYOD:sta keskusteltaessa nousee lähes joka kerta esiin tasavertaisuus oppilaiden välillä. Onko oikein, että yksillä oppilailla on paremmat välineet kuin toisilla? Tässä on karkeasti kaksi koulukuntaa: joidenkin mielestä kaikilla oppilailla pitää olla täsmälleen samanlaiset välineet, jotta tasavertaisuus toteutuisi. Toiset rinnastavat älylaitteet suksiin tai luistimiin: kautta historian liikuntatunneille ollaan osallistuttu omilla välineillä ilman sen kummempaa ihmettelyä.

AR oppimateriaalien yhteydessä onnistuu ainakin osittain väistämään tämän debatin. Esimerkiksi Arttu tarjoaa kätevän reitin opetettavaan aiheeseen liittyvien videosisältöjen pariin. Nämä sisällöt muodostavat olennaisen osan oppimateriaalista, mutta ovat löydettävissä muutenkin.

Joskus tulevaisuudessa itse AR-sovellusten käyttö saattaa olla edellytys opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin tarvittavat sovellukset ja laitteet tulee löytyä kaikilta oppijoilta, esimerkiksi yhdistelmänä omia ja koulun tarjoamia laitteita.