Verkkopalvelumme on uudistunut: sanomapro.fi
Takaisin

Kompassi-työkalu tukee monipuolista arviointia

Kompassin visiona on tukea opiskelijaa jatkuvassa oman osaamisensa kartoittamisessa ja opiskelun seuraavien askelten suunnittelussa.

Suomen historian ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat takana. Yhteensä vajaa 3000 opiskelijaa suoritti maantieteen, filosofian tai saksankielen lyhyen tai pitkän oppimäärän sähköisenä kokeena. Hatunnosto näille rohkeille opiskelijoille, jotka ottivat digiloikan lähes tuntemattomaan!

Lähdimme Sanoma Prolla kehittämään digitaalisia kokeita vuonna 2015 lukion vieraisiin kieliin. Tänä vuonna julkaisimme digikokeet lukiossa vieraiden kielten lisäksi myös reaaliaineisiin, suomenkieleen ja kirjallisuuteen sekä matemaattisiin aineisiin. Nimesimme digikokeiden työkalun Kompassiksi.

Lukion uudessa opetussuunnitelmassa (LOPS 2016, Opiskelijan oppimisen arviointi) korostetaan opiskelijan omaa aktiivista tavoitteiden asettamista ja opiskelun suunnittelua, jota tuetaan mm. koko kurssin ajan jatkuvalla palautteella ja arvioinnilla. Kompassi soveltuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti jatkuvan arvioinnin tueksi. Nimensä mukaan Kompassin visiona on tukea opiskelijaa oman osaamisensa kartoittamisessa ja opiskelun seuraavien askelten suunnittelussa.

Opettajalle tarjoamme helpon työkalun jo kurssin aikaiseen oppiaineen mukaiseen harjoitteluun, jatkuvaan arviointiin ja kurssin loppuarvioinnin tueksi. Kaikki Kompassilla tehty työ tukee myös sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista.

Paljon valmiita tehtäviä eri oppiaineisiin

Kompassin perusperiaate on kattava tehtäväkirjasto, jonka tehtävät noudattavat sähköisten ylioppilaskirjoitusten oppiainekohtaisia ohjeistuksia. Kaikkiin aineistoihin liittyy ns. suljettuja valintatehtäviä, soveltavia tehtäviä ja aineistotehtäviä. Aineistoina voi olla ääniraitoja, kuvia, videoita, artikkeleita, tekstejä, tilastoja tai simulaatioita. Erilaiset aineistot, kuten uutisartikkelit ja videot, tuovat opiskelun lähemmäksi opiskelijoiden arkea. Kompassin tehtävissä kaikki tehtävänannot, tehtävien aineistot, pisteytys ja mallivastaus ovat valmiina, opettajan käytettävissä.

Opettaja voi tehdä erilaisia tehtäväpaketteja opiskelijoille esimerkiksi suoritettavaksi oppitunnilla, kotitehtävänä, korvaamaan pidempi poissaolo tai vaikka osana kurssin itsenäistä suorittamista. Kompassia käytetään verkossa selainohjelmalla, joten opiskelija voi suorittaa tehtävät milloin vain ja ilman koneen buuttausta (vrt. Abitti). Kompassi ei ole suljettu ympäristö, mutta hyvillä tehtävänannoilla on varmistettu, ettei suoraa vastausta verkosta löydä ainakaan helposti. Näin toteaa myös Kompassia käyttävä maantieteen opettaja:

– Soveltavat tehtävät takaavat sen, ettei netistä löydy suoraan vastauksia – tai vähintäänkin vastausten löytäminen edellyttää hyviä tiedonhakutaitoja, mikä on ansio jo sinänsä. Itse pidin soveltavan kokeen, jossa opiskelijat saivat vapaasti käyttää nettiä. Eräs opiskelija sanoi kokeen jälkeen, että ainoa, mitä hän katsoi netistä, oli ilmansuunnat.

Kompassi helpottaa opettajan työtä tehtävien tarkistamisessa

Kompassi tarkistaa ja pisteyttää suljetut tehtävät automaattisesti. Opettajan tehtäväksi jää avointen tehtävien tarkistaminen ja pisteytys. Avointen tehtävien tarkistuksen apuna toimivat mallivastaukset sekä valmiit kommentit, joilla opettaja voi antaa opiskelijoille tarkempaa palautetta. Tällä hetkellä valmiit kommentit ovat käytössä Precis– ja On Track -sarjojen yhteydessä, mutta ovat vuoden 2016 loppuun mennessä saatavilla myös muissa aineissa.

Kompassi laskee automaattisesti koesuoritusten pistemäärän ja arvosanan määritellyn läpäisyrajan mukaisesti. Opettaja voi helposti muuttaa läpäisyrajaa, kun on pisteyttänyt kaikki opiskelijoiden vastaukset.

Kompassi käytössä myös matemaattisissa aineissa

Olemme julkaisseet Kompassi-digikokeet myös matemaattisiin aineisiin: matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan. Erityisesti näissä aineissa opiskelijat käyttävät tehtävien suorittamiseen tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaohjelmia, piirto-ohjelmia ja laskinohjelmia. Kompassissa on opiskelijan käytössä matematiikkaeditori matemaattisen notaation kirjoittamiseen sekä liitetiedostojen liittämisen mahdollisuus. Muuten Kompassin perustoiminnallisuudet, kuten monipuolisten aineistojen käyttö tehtävissä ja hyvät mallivastaukset pisteytyksen tukena, toimivat matemaattisissa aineissa kuten muissakin oppiaineissa.

Pienin askelin kohti tulevaisuutta

Kompassin käyttö kannattaa aloittaa kurssin alussa muutamien tehtävien harjoituskokonaisuuksina ja myöhemmin pieninä testeinä. Kun tuntuu, että käyttö alkaa sujua, voi kurssin loppukokeen toteuttaa Kompassissa.

Kompassi tarjoaa oivan kokonaisuuden nykyajan digitaitojen harjoitteluun, monipuolisten aineistojen ja erilaisten sovellusten käyttöön ongelmien ratkaisussa, sekä jatkuvan arvioinnin tuen matkalla kohti ylioppilaskirjoituksia ja tulevaa työelämää.

Ps. Jos haluat tutustua Kompassiin tarkemmin, katso ohjevideot

Kompassin ohjevideot opettajalle

Käyttöönotto ja kokeen luominen
Kokeen julkaisu
Kokeen arvostelu

Kompassin ohjevideo opiskelijalle

Kokeen suorittaminen