Verkkopalvelumme on uudistunut: sanomapro.fi
Takaisin

Tutustu Motiivi-sarjan tekijöihimme

Motiivi-sarjan tekijäryhmä koostuu neljästä ammattilaisesta!

Tekijät vasemmalta oikealle: Vesa Åhs, Suvi Hoffman, Kristiina Holm ja Alexander Degerman.

Alexander Degerman työskentelee Espoossa Pohjois-Tapiolan lukiossa opetettavina aineinaan psykologia, uskonto ja elämänkatsomustieto. Hänelle tärkeä motiivi oppikirjailijana toimimiseen on halu vaikuttaa psykologian oppikirjojen sisältöön. Alexander haluaa kannustaa opiskelijoita kriittiseen ajatteluun, ja hänen vahva aineenhallintansa ja huumorintajuinen ote opetukseen takaavat, että hänen tuntinsa ovat taattua laatua.

Kristiina Holm on Helsingin normaalilyseon uskonnon, psykologian ja elämänkatsomustiedon lehtori sekä opetusharjoittelua ohjaava opettaja. Hän on toiminut myös tutkijana. Kristiina on tekijänä yläkoulun uskonnon Lipas-sarjassa ja lukion psykologian Motiivi-sarjassa. Oppimateriaalityössä hän nauttii innostuneiden ja osaavien opettajien sekä kustannusalan asiantuntijoiden kanssa työskentelystä. Sanoma Pro tarjoaa loistavat puitteet laadukkaan ja ajankohtaisen oppimateriaalin kehittämiselle. Opettajana Kristiinalle on tärkeää oppijoiden uteliaisuuden herääminen, avoin ja hyväksyvä oppimisilmapiiri, monipuolisten työtapojen käyttö sekä se, että oppilaat ja opiskelijat kokevat opiskeltavat aiheet mielekkäiksi ja merkityksellisiksi.

Suvi Hoffman on helsinkiläinen psykologi ja psykologian aineenopettaja, joka työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana monipuolisissa opetus-, asiantuntija- ja kliinisissä tehtävissä. Oppikirjailijana Suvi haluaa tuoda tuoreinta psykologian tietoa opiskelijoiden ulottuville mieleenpainuvalla sekä tiedonhakuun ja soveltamiseen kannustavalla tavalla. Opiskelijat kiittelevät Suvin eloisaa ja innostavaa opetustyyliä sekä eri psykologian kentiltä karttunutta laajaa asiantuntijuutta, jota Suvi hyödyntää käyttämällä runsaasti havainnollistuksia ja esimerkkejä. Suvi pitää oppimisen tukemisen ytimenä kuitenkin opiskelijan asemaan asettumista sekä opiskelijan kohtaamista aidosti, hyväksyvällä ja kiinnostuneella otteella.

Vesa Åhs työskentelee uskonnon, psykologian ja elämänkatsomustiedon aineenopettajana Helsingin normaalilyseossa. Lisäksi hän ohjaa aineenopettajien opetusharjoittelua ja tekee väitöstutkimusta Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Oppikirjailijana häntä motivoi ajankohtaisen, puhuttelevan ja itsenäiseen ajatteluun kannustavan oppimateriaalin ideointi ja luominen yhdessä innostavan tekijätiimin kanssa. Vesan mielestä parasta opettajan työssä ovat ilo, osallistavuus sekä yhdessä saavutetut oivallukset.