Verkkopalvelumme on uudistunut: sanomapro.fi
Takaisin

Oppi&ilo vinkkaa: Tunnetaitoja opitaan yhdessä

Koulupsykologi Juulia Lahdensuo on paneutunut lasten tunnetaitojen opettamiseen. Hän kertoo, miksi tunnetaidot ovat tärkeitä ja vinkkaa, miten tunnetaitoja voi kehittää paremmiksi.

Tunnetaitoja harjoittelemalla oppii ymmärtämään paremmin omia ja muiden tunteita, sekä ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteitaan. Tunnetaitojen hallinta auttaa myös kehittämään vuorovaikutustaitoja.

– Tunnetaidot kehittyvät iän mukaan yksilöllisesti, ja niissä voi kehittyä eri elämänvaiheissa. Lapsen ympäristö ja läheiset ihmiset vaikuttavat siihen, miten lapsi oppii näyttämään ja säätelemään tunteitaan, kertoo Lahdensuo. Lapsi oppii tunnetaitoja pääasiassa omassa arkiympäristössään. Koulussa tunnetaitoja voi käsitellä ja opettaa monella tavalla. Tunnetaitojen harjoittelu ja tunnetaitoihin perehtyminen on tärkeää myös niille lapsille, joilla ei ole todettu erityisiä vuorovaikutuksen tai tunteiden säätelyn pulmia.

Ryhmässä lapset oppivat toisiltaan opettajan tuella

Ryhmät ovat kouluikäiselle lapselle ja nuorelle luonnollinen toimintaympäristö. Ryhmässä lapsien toiminta on usein spontaanimpaa, joten se myös vastaa paremmin todellista arkea. Lapset oppivat toinen toisiltaan uusia ratkaisuja sekä tapoja käsitellä tunteita. Lisäksi ryhmämuotoinen tunnetaitojen käsittely tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin peleihin ja leikkeihin, joiden avulla oppiminen tapahtuu kuin huomaamatta. Myötäelämisen taidot kehittyvät myös juuri yhteisen tekemisen kautta. Mitä paremmin tunnistaa ja ymmärtää omia tunteitaan, sitä taitavampi on tunnistamaan toisen ihmisen tunnetiloja ja ymmärtämään toisia ihmisiä.

Lapsi tarvitsee tunnetaitojen oppimiseen turvallista ja hyvää vuorovaikutusta. Opettaja voi ohjata ja tukea koululaista niissä tunnetaidoissa, joissa hän tarvitsee erityisesti vahvistusta.

Tunnetaitojen oppiminen leikin ja pelien avulla

Koulussa tunnetaitoihin voi lähteä tutustumaan erilaisten pelien, kertomusten, leikkien ja yhdessä tekemisen kautta. Erilaisia tunnetiloja virittävät pelit ja leikit luovat hyviä tilanteita tunteiden käsittelyyn ja tunnetaitojen harjoitteluun. Juulia Lahdensuon vinkkaa, että lapset voivat opettajan kanssa tunnistaa tunnekorteista tunteita ja miettiä, milloin ovat omassa arjessaan tunteneet kyseistä tunnetta. Vähän vanhemmat lapset voivat ”Alias-pelin” hengessä selittää eri tunnesanoja, tai esittää niitä pantomiimina.

Erilaiset tarinat ja kertomukset ovat myös hyviä harjoituksia lapselle omien tunteiden ja olotilojen sanallistamisessa. Ryhmässä voidaan keskustella, millaisia tunteita tarina herättää. Lasten on helpompi samaistua ja ymmärtää tunteita, sekä niihin liittyviä tilanteita tarinoiden avulla.

Tällä hetkellä kouluille on tarjolla monia hyviä, valmiita materiaaleja tunnetaitojen harjoitteluun. Lisätietoa ja ideoita tunnetaitojen harjoitteluun löytää mm. Suomen Mielenterveysseuran kautta.

Oppi&ilon Seikkailujen saari -lautapelissä vahvistetaan tunnetaitoja yhteisellä positiivisella tekemisellä. Toiminnallisen pelin tiimellyksessä pääsee tunnistamaan tunteita, pohtimaan erilaisia tapahtumia.

Seikkailujen Saari -lautapeli on osa Oppi&ilon koulupakettia. Oppi&ilo-koulupaketti

Tutustu ja tilaa!