Verkkopalvelumme on uudistunut: sanomapro.fi
Takaisin

Onnistunut oppimateriaali mahdollistaa erilaisia opetus- ja oppimistapoja

On the Go yläkoulun A1-englannin oppimateriaalissa otetaan käyttöön ääntämisvideot, jotka ovat nuorille tuttuja digitaalisen maailman välineitä.

– Onnistunut oppimateriaali mahdollistaa erilaisia opetus- ja oppimistapoja. Hyvän oppimateriaalin on kuljettava mukana ajassa ja taivuttava erilaisiin haasteisiin. Yläasteikäisissä on todella eritasoisia ja eri tavalla motivoituneita oppilaita, niinpä materiaalin joustavuus korostuu, kertoo Marjut Vaakanainen, yksi On the Go -sarjan tekijöistä.

Englanninkielen ääntäminen haltuun

Lisääntynyt digitaalisten välineiden ja sisältöjen käyttö näkyy oppilaiden sanaston hallinnassa. Kaikki se, mitä nuori tekee kielellä ja mikä tekee siitä hänelle omakohtaista, auttaa oppimisessa. On the Go -sarjassa uusia opetuksen tapoja on käytetty muun muassa ääntämisvideoissa. Yksi lähtöajatuksista syntyi tarkkailemalla nuorison suosimia medioita.

– Videoita lähdettiin suunnittelemaan ajatuksesta, miten kielen oppimista voisi edistää YouTuben How to -videoiden tapaan. Käsikirjoitusvaiheessa sain evästystä videoiden kieliasuun ja uskottavuuteen liittyen omalta nuorisoltani, Vaakanainen kertoo.

Ääntämisvideot lähtevät liikkeelle konkreettisesta ääntämiseen liittyvästä asiasta, ja niissä on pyritty löytämään kosketuspintaa nuorten omaan elämään. Videoissa käsitellään asioita, jotka ovat sekä kielen ymmärtämisen että oman viestin välittymisen kannalta tärkeitä.

Kieltenopettajille on tuttua, kuinka äännekirjoitus jää usein monelle oppilaalle mystiseksi “salakieleksi”, joten videoissa lähdetään liikkeelle viestin välittymisen kannalta olennaisten erojen havaitsemiselle, ja kuullun kautta oppien. .

Uudenlainen asenne vieraan kielen puhumiseen

Videoilla animaatiohahmot keskustelevat pääasiassa suomeksi ja puhuvat muun muassa eri äänteistä, intonaatiosta ja sanapainosta. Videoilla myös vertaillaan eri kielten ääntämisen eroja.

– Videoiden tarkoitus on virittää oppilaita kyseiseen aiheeseen, rentouttaa ja rohkaista. Yhdellä videolla puhutaan esimerkiksi englantia vahvalla ranskan aksentilla, jolloin oppilas huomaa, että tekevät ne muutkin virheitä ja selviävät silti. Englanti on niin globaali kieli, että sitä yksinkertaisesti puhutaan hyvin eri tavoilla ja aksenteilla eri puolilla maailmaa. Ääntämisen harjoittelussa, kuten muussakin kielenoppimisessa, tärkeintä on rohkeus ja viestin välittyminen.

Oppimista omista lähtökohdista

Oppimateriaalien muoto ja laajuus on nykyisin aivan toista kuin vielä 10 vuotta sitten. Digitaalisen murroksen äärellä opettajan kannattaa muistaa, että digitaaliset sisällöt tuovat uusia mahdollisuuksia opetukseen.

– Erityisesti englannin opiskeluun liittyen on olemassa erilaisia lähteitä ja sisältöjä, joita kannattaa hyödyntää opetuksessa. Arkielämästä tuttujen aiheiden hyödyntäminen tekee opetuksesta ja oppimisesta elävää ja antaa tunteen, että opetetaan niillä välineillä ja tavoilla, jotka ovat nuorille tyypillisiä ja omia.

Itsetunnon kohottaminen kielen puhujana on Vaakanaisen mukaan tärkeää, sillä suomalaisia leimaa edelleen, ja oikeastaan ihan turhaan, tietty vaatimattomuus.

– On jännää, että suomalaisilla on heikko itsetunto kielenpuhujina, vaikka suomalaiset ovat lähtökohtaisesti hyviä vieraissa kielissä. Toki havaittavissa on ollut selkeää muutosta, ja oppilaat ovat varmempia puhumaan vähäisemmälläkin kielitaidolla.

Uusi opetussuunnitelma ja uudet oppimateriaalit luovat hyvän pohjan muutokselle ja uudenlaiselle motivaatiolle. Tuppisuukansa voi kohta hyvinkin olla historiaa.