Verkkopalvelumme on uudistunut: sanomapro.fi
Takaisin

Näin Kuutio-sarja uudistuu

Uudistettu Kuutio noudattaa uutta yhdentoista vuosiviikkotunnin mukaista opetussuunnitelmaa.

Kuution monipuoliset tehtävät ja mielenkiintoiset teemasivut tukevat opetussuunnitelman tavoitteita laaja-alaisesta osaamisesta. Sarja toimii ongelmitta koulujen erilaisilla tuntijakoratkaisuilla, sillä se etenee systemaattisesti ja joustavasti. Sisällöllisesti suurin muutos uudessa OPSissa on ohjelmointi, jota harjoitellaan Kuutiossa jokaisella vuosiluokalla. Oppikirjojen ohjelmointikokonaisuutta täydentävät verkossa olevat Kuution ohjelmointitehtävät. Yläkoulussa ohjelmointi tapahtuu oikealla ohjelmointikielellä, joka Kuutiossa on Python.

Sopivasti haasteita jokaiselle

Kuutio-sarjassa on oma eriyttämismalli, joka huomioi monipuolisesti oppilaiden yksilölliset tarpeet. Mallin ansiosta jokainen voi kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan käsin. Kirjan sisällä eriyttäminen tapahtuu tehtävien tasojaottelun avulla, mikä mahdollistaa jokaiselle sopivan harjoittelupolun. Jos kirjan sisäinen eriyttäminen ei riitä, sarjaan kuuluvat myös alaspäin eriyttävät Oma Kuutio -kirjat sekä ylöspäin eriyttävä Kuutio Expertti.

Oma Kuutio -kirjat ovat rinnakkaisversioita varsinaisille Kuutio-kirjoille. Näissä kirjoissa on yhtenäinen teoriaosuus Kuution kanssa, mutta tehtäväsivuja on selkeytetty ja helpotettu. Kirjat on tarkoitettu oppilaille, joilla on erityisiä haasteita matematiikan oppimisessa. Omassa Kuutiossa oppilas saa tukea harjoitteluun ja apua tehtävistä suoriutumiseen, mutta koska kirja täyttää OPSin vähimmäisvaatimukset, sen käyttämiseen ei välttämättä tarvita erityispäätöstä. Vastaavasti matemaattisesti suuntautuneille oppilaille on Kuutio-kirjojen lisätehtävissä vaativia harrastustehtäviä, joilla voi haastaa itsensä. Mikäli intoa ja kapasiteettia riittää, lisää syventäviä tehtäviä löytyy erillisestä Kuutio Expertti -kirjasta. Kuution eriyttämismallilla jokainen voi kokea onnistumisen iloa.

Monipuoliset materiaalit helpottavat opettajan arkea

Opettajalle Kuutio tarjoaa helppokäyttöisiä ja monipuolisia materiaaleja työn tueksi. Laajasta materiaalitarjonnasta voi valita joko valmiit oppituntikokonaisuudet tai rakentaa halutessaan oman etenemismallinsa.

Perinteisen opettajan materiaalin lisäksi on saatavilla monipuolinen Kuution digiopetusmateriaali, joka rikastaa ja elävöittää oppitunteja. Sen avulla opettaja voi esittää teorian esimerkit ja kaikki kirjan tehtävät ratkaisuineen vaiheistettuina animaatioina, ja osaa niistä voi tarkastella myös valmiiden opetusvideoiden avulla. Materiaali sisältää lisäksi kirjan aihepiireihin liittyvät lisämateriaalit sekä havaintovälineet, jotka tukevat opetettavan asian ymmärtämistä ja tuovat konkreettisuutta opetukseen. Molemmissa opettajan materiaaleissa on myös laaja valikoima erilaisia TVT-vinkkejä ja opetusvihjeitä, joilla voi syventää aihepiirin käsittelyä.

Kuutioon on saatavilla myös kurssikohtaiset valmiiksi pisteytetyt tulostettavat kokeet sekä tuntitestejä. Opettaja voi poimia koetehtävien joukosta haluamansa tehtävät, muokata niitä halutessaan mieleisekseen ja rakentaa niistä oman kokeensa. Jokaiseen kurssiin on tarjolla myös valmiita mallikokeita. Oman Kuution käyttäjille on erilliset helpotetut kokeet.

Kuutio innostaa oppimaan

Oppilaalle sarja tarjoaa uusia elämyksiä innostavalla ulkoasullaan ja monipuolisilla sisällöillään. Oppimista ja itsenäistä harjoittelua tukevat kirjassa jokaisen kurssin puolivälissä ja lopussa olevat kertausluvut, joilla oppilas voi testata osaamistaan. Kertauslukujen ratkaisut sekä sarjaan tehdyt opetusvideot ovat saatavilla oppilaan digiaineistoissa, ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi kokeeseen harjoittelussa.

Myös Kuution digilisätehtävät soveltuvat erinomaisesti itsenäiseen harjoitteluun. Ne sisältävät runsaasti monipuolisia lisätehtäviä ja itsearviointitestejä, joissa tietokone tarkastaa suurimman osan vastauksista automaattisesti. Tehtävien avulla oppilas voi kerrata opittuja asioita mielekkäästi.

Perinteisen kirjan lisäksi uutuutena ilmestyy Kuutio digikirja, joka on täysin digitaalinen versio oppikirjasta. Digikirjaan on myös lisätty havainnollisia ja elämyksellisiä osia, jotka tukevat oppimista. Kaikki digikirjan tehtävät tehdään ja tallennetaan suoraan kirjan tehtäväkohtaisiin vastauskenttiin. Digikirja tuo oppimiseen uutta luonnetta!