Verkkopalvelumme uudistuu
Uusi verkkopalvelumme julkaistaan 7.8.2017.
Lue lisää
Takaisin

Näin kertaat äidinkielen ylioppilaskirjoituksiin

Äidinkielen ylioppilaskirjoituksiin kertaaminen kannattaa aloittaa heti pakollisten kurssien jälkeen.

Syventävillä kursseilla 7, 8 ja 9 oletetaan, että opiskelijat palauttavat mieleensä myös itsenäisesti pakollisten kurssien sisältöjä, sillä samoja asioita ei ole mahdollista käydä juurta jaksaen uudelleen läpi. Päähuomio syventävillä kursseilla on taitojen syventämisessä, kirjoitus- ja puhetaitojen hienosäädössä.

Harjoittele:

  • Hanki rutiini yo-vastausten kirjoittamiseen harjoittelemalla paljon.
  • Opettele suunnittelemaan.

Jukola-sarjan tekijän Juha-Matti Tammelan mukaan oikeinkirjoitussääntöjen sisäistäminen ja soveltaminen opiskelijoiden omissa teksteissä vievät yleensä enemmän aikaa kuin esimerkiksi rakenteen ja sisältöainesten kuntoon saattaminen, vastaustekstin tai esseen konvention haltuunottaminen.

– Eri kursseilla tehtyjen omien tekstien kriittinen tarkastelu ja annetun palautteen läpikäyminen ovat keinoja hioa omaa ilmaisua kuntoon. Jo tehtyjä tekstejä voi kirjoittaa puhtaaksi palautteesta, Tammela kommentoi.

Tammelan mukaan oleellista on kerrata oppiaineen asioita opintojen alusta alkaen. – Aineistojen tekstilajien eli juttutyyppien tunnistaminen on tärkeää, sillä se ohjaa suhtautumista luettuun. Jos tekstilajin ominaispiirteitä ei tiedä, analyysilta puuttuu pohja, hän toteaa. Eri juttutyypit on käsitelty ensimmäisellä kurssilla.

– Toisen kurssin asioista huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti tekstin rakenteiden kertaamiseen: aloitus- ja lopetustavat, otsikointi, etenemisjärjestys ja erityisesti koheesio eli sidosteisuus. Kolmannelta kurssilta kaunokirjallisuuden analyysin käsitteistö, neljänneltä kurssilta argumentaatio ja retoriikka sekä viidenneltä kurssilta tyyli ja sävy ovat kestotärppejäni opiskelijoille. Yleensä ylioppilaskirjoituksissa tarjoutuu myös mahdollisuus kuva-aineiston analyysiin.

Lievitä koejännitystä

Koejännitystä voi lieventää valmistautumalla hyvin. Tammela kannustaa sulkemaan viimeisenä iltana kirjat ja panostamaan lepoon ja kunnon eväiden tekemiseen.

– Kokeessa ei kannata hätääntyä, vaikka ensin tuntuisi siltä, että kysymykset ovat vaikeita tai aiheet eivät iske. Hengittele syvään ja aloita vaikka eväiden syömisestä. Kun alkujännitys menee ohi, näyttäytyvät tehtävätkin eri valossa. Muista, että sopiva jännitys yleensä terästää suoritusta. Koeaika kannattaa hyödyntää kokonaan, ja ajatus kulkee paremmin, jos välillä jaloittelee: käy hakemassa teetä tai kahvia, opettaja kannustaa.

Muistilista:

  • Aloita kielen huoltaminen hyvissä ajoin
  • Harjoittele eri juttutyyppien tunnistamista
  • Kertaa tekstin rakentaminen ja tekstikokonaisuuden osat
  • Kertaa kaunokirjallisuuden analyysin käsitteistö
  • Käy läpi argumentaation ja retoriikan asiat
  • Kertaa tekstin tyyli- ja sävyasiat
  • Muista rentoutua

Näillä eväillä tekstitaidon kokeeseen

Tekstitaidon kokeen aloituskappaleessa Tammela kannustaa toteamaan, mitkä ovat tekstin tavoitteet: Mitä kaunokirjallisella tekstillä pyritään kuvaamaan tai journalistisella tekstillä saamaan aikaan?

– Aloituskappaletta seuraavissa kappaleissa peruskaavana toimii HEP: havainto aineistosta, sitten esimerkki, jolla havainnon paikkansapitävyys osoitetaan, ja lopuksi pohdinta tai päätelmä havainnon merkityksestä tarkasteltavaan näkökulmaan tai tekstiin kokonaisuutena, hän kuvailee.

– Tekstitaidon vastauksessa havaintoja on syytä tehdä eri tasoilta: sanasto (esim. tyyli, sävyt, sanaluokat, aihepiiri), rakenne (esim. tekstikokonaisuuden osat, etenemisjärjestys, jaksotus, virkkeet ja välimerkit) ja sisältö – se, mitä tekstissä sanotaan, Tammela jatkaa.

Jos on aikaa, lue vastaukset ääneti läpi tekstin sujuvuuden tarkistamiseksi.

Tsemppiä tuleviin kirjoituksiin!


Näin menestyt sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa