Takaisin

“Kokemukseni Bingelistä ovat erittäin myönteiset!”

Bingel pelimaailmalla on loppuvuodesta 2015 jo yli 8000 pilottikäyttäjää, joilta olemme mielenkiinnolla keränneet palautetta.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen pelillinen tehtävämaailma, joka tukee suoraan opetuksen rakennetta ja etenemistä. Sen tehtävät perustuvat puhtaasti oppimateriaalien sisältöihin ja sitä kautta opetussuunnitelmaan.

Halusimme kurkistaa pintaa syvemmälle ja nähdä, kuinka Bingel toimii käytännössä. Näin Soile kertoo omasta työstään: ”Toimin sekä tehostetun ja erityisen tuen yleisopetuksen pienluokassa 3-4C että isojen luokkien erityisopettajana. Opetan äidinkieltä, matematiikkaa, englantia sekä ympäristö- ja luonnontietoa. Osalla oppilaista on lukipulmia, osalla matemaattisia pulmia ja osalla neurologisia pulmia, jotka heijastuvat käyttäytymiseen, keskittymiseen, tarkkaavuuteen yms. Kaikille oppilaille on löytynyt sopivia harjoitteita. Olen opettajan tunnuksillani teettänyt tehtäviä myös isosta luokasta tulevilla S2-oppilailla. Myös maahanmuuttajat pystyvät käyttämään Bingeliä.”

Bingel tarjoaa lisämotivaatiota

”Aluksi harjoittelimme yhdessä Bingelin käyttöä. Käytämme Bingeliä sekä uuden asian opetteluun että harjoitteluun. Useimmiten ohjaan oppilaan tekemään Bingelistä tehtäviä, joita olemme käsitelleet. Ekstrana saa tehdä oman valinnan mukaan tehtäviä. Bingeliin pääsee, kun tuntitinki on tehty. Kahdesti ei tarvitse kehottaa menemään!!!”

Kyselymme mukaan oppilaita motivoivia elementtejä ovat avatar-hahmot ja palkintopelit. Saman on huomannut myös Soile: ”Oppilaat riemastuivat hahmojensa luomisesta. Bingel-ohjelmaa on tehty innolla myös kotona. Oppilaita vaivaa sähköisten ohjelmien ja pelien runsauden määrä. Siksi opettajan pitää välillä muistuttaa ja motivoida oppilaita käyttämään etenkin kotona Bingeliä. Luokkani oppilaat tarvitsevat rutiineja ja toiminnan ennakointia. Mausteeksi arkipäivän sujumiseen vaihtelemme työtapoja. Bingel on innostava ohjelma. Haastetehtävät ja tuokioittain toimiminen pitävät yllä motivaatiota sen parissa.”

Mikä on mielestäsi parasta Bingelissä?

”Bingel johdattaa OPS 2016:n pelimäiseen oppimiseen. Se ei ole pelkkää pelaamista, vaan harjoituttaa hauskasti arjen opittavia asioita. Parhaimpana pidän ohjelman monipuolisuutta. Erityisesti visuaalisuus on kiehtova, motivoiva, innostava ja jännittävä. Opettajan työkalut ovat hyvät. Oppilaiden tekemisiä pystyy seuraamaan ryhmänä ja yksitellen. Yksilöllisiä oppimispolkuja on mahdollista luoda vapaan valinnan rinnalle.”

Ehkäpä Soile osasi jo aavistaa mitä Bingeliin on tulossa ensi lukuvuodelle. ”Jatkossa uusia kokonaisuuksia voisi olla yllissä ja englannin kielessä.” Ensi vuonna Bingel onkin käytössä kaikilla alakoulun luokka-asteilla ja tuomme sinne mm juuri Soilen peräänkuuluttamat Pisara-sarjan ympäristöopin ja Go for it! -sarjan englannin tehtävät.

Näin oppilaat ovat kommentoineet Bingeliä:

Tutustu Bingeliin tästä.