Verkkopalvelumme uudistuu
Uusi verkkopalvelumme julkaistaan 7.8.2017.
Lue lisää
Takaisin

Haavahoidon opettaminen on erityisen kannattavaa

Väestön ikääntymisen sekä diabeteksen ja ylipainoisuuden vuoksi krooniset haavat yleistyvät entisestään. Jo hoitajien sekä lääkäreiden peruskoulutukseen tulisi sisältyä runsaasti haava-alan koulutusta, jotta asiantuntijuus olisi mahdollisimman monella haavoja hoitavalla. Haavahoidon erikoistumisopinnot voi suorittaa useassa ammattikorkeakoulussa.

Paranematon haava aiheuttaa kantajalleen kipua sekä toiminnallista ja psykososiaalista haittaa. Pitkään avoin haava on terveysriski. Esimerkiksi diabeetikon jalkahaava voi huonosti hoidettuna johtaa hankaliin komplikaatioihin, kuten infektioihin, raajan amputaatioon ja pahimmillaan kuolemaan.

haavanhoidon-periaatteet

– Inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös haavapotilaan ja hänen omaistensa taloudelliset menetykset voivat olla huomattavia, sanoo Haavanhoidon periaatteet -kirjan toinen tekijä, plastiikkakirurgian ja ortopedian erikoislääkäri Vesa Juutilainen.

Koulutuksen lisäksi haavahoidon ammattilaisten näkökulmasta tarvitaan moniammatillista, keskitettyä yhteistyötä. Hoitoketjujen perusterveydenhuollon ja erityistason hoidon välillä on oltava sujuvaa. Haavojen luokitusperusteet tulee olla yhteneväiset, samoin kuin haavojen hoitoperiaatteet ja dokumentointikäytännöt.

– Haavahoidossa tulee tehdä tutkimustyötä ja hoidon laatua sekä kustannustehokkuutta on arvioitava jatkuvasti, jatkaa Juutilainen.

Haavahoidon asiantuntijoista osaamisen kehittäjiä

Haavahoidon erikoistumiskoulutus on uusi täydennyskoulutusmuoto. Koulutukset on suunnattu jo työelämässä toimineille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille ja jalkaterapeuteille.

Opinnoissa keskitytään näyttöön perustuvaan haavahoidon kliiniseen osaamiseen: erilaisiin haavoihin ja niiden hoitoperiaatteisiin, haavan paranemisen arviointiin ja dokumentointiin, haavapotilaan elämänlaadun parantamiseen, omahoidon tukemiseen ja ohjaamiseen sekä haavahoidon laadun arviointiin.

Näitä asioita on käsitelty kattavasti myös Juutilaisen ja ESH, auktorisoitu haavahoitaja Helvi Hietasen toimittamassa. Haavanhoidon periaatteet -kirjassa

Krooniset haavat merkittävä ongelma sekä kansanterveydellisesti että taloudellisesti

Painehaavojen, diabeetikon jalkahaavojen, kroonisten säärihaavojen sekä erilaisten vammojen tai leikkausten jälkeisten haavojen hoito on hankalaa, pitkäkestoista ja kallista. Kroonisten haavojen arvellaan kuluttavan jopa 5 % länsimaiden terveydenhuollon kokonaisbudjetista.

Haavojen hyvä hoito on siis järkevää muiden tärkeiden terveydenhuollon tavoitteiden rinnalla.

– Haavahoidon hyvä organisointi ja resurssointi maksaa itsensä takaisin ajan kanssa moninkertaisesti, toteaa Juutilainen.