Verkkopalvelumme on uudistunut: sanomapro.fi
Takaisin

Draaman keinot tiivistävät opettajan ja oppilaiden välistä suhdetta

Draamakasvatus ei tullut uudessa opetussuunnitelmassa vielä omaksi oppiaineekseen, mutta korostuu ilmiölähtöisessä oppimisessa. Mistä paljon puhutussa draaman käytössä oikein on kyse?

Kysyimme asiaa lehtori Annika Paalalta, joka opettaa Tampereen yliopiston normaalikoulussa niin alkuopetusikäisiä kuin opettajaksi opiskelevia.

Paala kävi tarinateatterikurssin jo opettajaksi opiskellessaan ja harmitteli silloin, ettei aikaa riittänyt sivuaineopintojen suorittamiseen. Nyt vahinko on otettu takaisin ja hän suorittaa parhaillaan draamakasvatuksen perusopintoja (25 op) Tampereen kesäyliopistossa, Jyväskylän yliopiston alaisuudessa.

– Vähitellen on tullut halu sisällyttää draamaa enemmän myös opetusprojekteihini. Tästä syntyi halu opiskella lisää ja saada enemmän varmuutta ohjaamiseen, Paala kertoo opiskelunsa taustoista.

Tähän mennessä Paala on suorittanut draamaopinnoistaan kolme lähijaksoa, joista viimeisin oli improvisaatiokurssi. Kaikki lähijaksot ovat Paalan mukaan siitä ihania, että niissä pääsee itse tekemään, eikä tarvitse vain istua ja kuunnella. Toisaalta se on ollut myös kutkuttavan jännittävää, sillä hän ei koe olevansa omalla mukavuusalueellaan esityksissä.

Draaman käytön hyötyjä

Draama määritellään vuorovaikutteiseksi, toiminnalliseksi ja kokemukselliseksi opetustoiminnaksi, jossa keskitytään yhdessä toimimiseen teatterin keinoja hyödyntäen. Paala on ottanut luokassaan käyttöön harjoitteita, joita hän on kursseillaan oppinut. Harjoitteista on ollut paljon apua etenkin haastavien oppilaiden kanssa. Draaman keinoja käyttävät harjoitukset ovat lähentäneet opettajan ja oppilaiden välistä suhdetta ja samalla koko ryhmän ilmapiiri on parantunut.

– Uskoisin, että draama antaa keinoja vastata uuden opetussuunnitelman esittämiin tunnekasvatuksen haasteisiin, kertoo Paala.

Hyvinkin pienillä keinoilla voi tuoda draaman mukaan opetukseen ja milteipä kaikkiin oppimisprojekteihin.

– Näytämme muun muassa peukulla aamutunnelmia. Sitä kautta oppilaat voivat kertoa, miksi heidän aamunsa on ollut hyvä tai vastaavasti huono. Monet pääsevät helpommin ikävien asioiden yli, kun niistä saa kertoa. Olen myös ottanut draamaharjoituksia suoraan Apilatien aapisesta, Paala mainitsee.

Paalan mukaan jo lyhyempienkin draamakurssien kautta pääsee hyvin sisälle draaman maailmaan ja saa paljon uusia näkökulmia opetukseen. Oppimateriaaleissa on tarjolla valmiita harjoitusvinkkejä, joista saa hyvän lähtökohdan omien draamaharjoitusten suunnittelulle.

Draaman keinoja opetetaan myös seuraavissa sarjoissamme: