Verkkopalvelumme on uudistunut: sanomapro.fi
Takaisin

Apilatien aapinen käyttäjien silmin: ”Auttaa saavuttamaan tavoitteet!”

Apilatien aapinen oli odotettu uutuus alakoulun oppimateriaalivalikoimaan. Edellinen, suosittu ja pidetty Pikkumetsän aapinen, sekä tekijänä arvostettu Mervi Wäre asettivat sarjan ennakko-odotukset korkealle.  Apilatien aapisen ensikäyttäjäkysely osoittaa, ettei odotus ollut turhaa: jopa 80 % vastanneista koki Apilatien aapisen auttavan heitä erinomaisesti oppimistavoitteiden saavuttamisessa.

Monipuolisuus ja eriyttäminen vahvuuksina

Uutta sarjaa valitseva opettaja haluaa vakuuttua erityisesti niistä materiaalin ominaisuuksista, jotka vaikuttavat eniten hänen arkipäivän työhönsä. Apilatien aapisen kohdalla selkeiksi vahvuuksiksi nousivat monipuolisuus sekä mahdollisuus eriyttää opetusta tarpeiden mukaan. Kun käyttäjiltä kysyttiin kolmea tärkeintä valintaan vaikuttanutta seikkaa, juuri nämä nousivat merkittävimmiksi. Tämän lisäksi tärkeinä pidettiin aiemmassa Pikkumetsän aapisessa toimineen pedagogisen linjan jatkumista, Mervi Wäreen vaikutusta tekijänä, monipuolista painettua ja digitaalista materiaalia sekä yksinkertaisesti mielenkiintoista sisältöä. Apilatien aapisen suosituin digitaalinen materiaali on Opetusmateriaali opettajan käyttöön: sen laulut, videot, opetusvinkit, interaktiiviset harjoitukset ja harjoituskirjojen ratkaisut helpottavat oppituntien rakentamista ja säästävät merkittävästi opettajan aikaa.

Digiaapinen innostaa oppilaita

Apilatien aapiseen on siis saatavilla opettajan digitaalista aineistoa, mutta myös oppilaalle täysin digitaalinen versio aapisesta. Oppilaat ovat ottaneet sen mielellään käyttöönsä esimerkiksi lukemisen harjoitteluun kotona. Myös opetuksessa digiaapisen käyttö on koettu toimivaksi: äänteet ja tavut on helpompaa hahmottaa, kun ne voi kuunnella. Lisäksi oppilaat motivoituvat helpommin harjoittelemaan digiaapisen avulla. Käyttökokemusta kuvailtiin esimerkiksi seuraavin kommentein:

”Mukava lisä. Erittäin hyvä, että kaikki tekstit pystyy kuuntelemaan siitä.”

”Digiaapinen on avuksi lukemisen harjoittelussa. Oppilaat käyttävät sitä kotonakin lukuläksyn harjoittelussa.”

”Digiaapinen on loistava. Kaikki tiiviisti ja helposti saatavilla.”

”Toiminnot hyviä, pienet animaatiot motivoivat oppilaita.”

”Kätevä käyttää ja kaikilla sama sivu edessä koko ajan.”

Tukea opetukseen

Oppimateriaali tukee parhaimmillaan sekä opettajaa että oppilasta: opettajan pedagoginen työ ja muu päivittäinen työ helpottuvat, ja oppilas innostuu. Apilatien aapinen toimii juuri näin: suurin osa vastanneista kertoi Apilatien aapisen tukevan opettajaa oppilaan motivoimisessa ja innostamisessa. Kiitosta saivat niin hahmot, laulut kuin tarinat ja digitaaliset tehtävätkin. Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan aapisen toimivuutta äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistavoitteiden saavuttamisessa, lähes 80 % vastanneista koki Apilatien auttavan tässä erittäin paljon. Valtaosa vastaajista  antoi Apilatien aapiselle kouluarvosanan 9 tai 10 ja olisi valmis suosittelemaan sitä kollegalle. Yksi vastaajista tiivisti mainiosti ison joukon ajatukset: “Monien aapisten jälkeen tätä on ollut ehkä kivoin opettaa.”

Apilatien aapinen – omia alkuja, yhteisiä unelmia

Muistatko vielä, millainen oli oma ensimmäinen koulupäiväsi?